QN Studios verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via info@qnstudios.com of via +32 478 33 77 23.
WIE ZIJN WIJ?
QN Studios is een fotograaf die fotoshoots uitvoert op locatie of in de eigen fotostudio, workshops organiseert ivm fotografie en de studio ter beschikking stelt. QN Studios is gevestigd in de Elenestraat 120, 9620 Velzeke en haar studio heeft in Hasseltkouter 17, 9500 Ophasselt en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT QN Studios?
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (gratis) diensten en onze producten (workshops) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt of gebruikt: Voor- en achternaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Bedrijfsnaam, Bedrijfsadresgegevens, Locatiegegevens, BTW-nummer, Foto’s, Contactgeschiedenis
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch.
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE QN Studios VERWERKT
Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@qnstudios.com. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.
We verwerken daarnaast foto’s. Dit zijn foto’s die door ons zelf worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens een fotoshoot of workshop. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen we deze foto’s gebruiken in onze advertenties, uiteraard met jouw toestemming.
Met welk doel verwerkt QN Studios persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.
Ledenadministratie en dienstverlening
In onze ledenadministratie houden we alle prospects en klanten van QN Studios bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om:
Onze (gratis) diensten en producten te leveren die je hebt afgenomen.
Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
Wil je contact met ons opnemen? Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken, zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.
Privacy waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
Werving (marketing)
Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten.
Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van QN Studios (en QN Studios gerelateerde campagnes zoals onze evenementen) verwerken we ook persoonsgegevens.
Daarnaast maken wij voor QN Studios (en QN Studios gerelateerde campagnes, zoals evenementen) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina:
Facebook
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van QN Studios te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening QN Studios
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails zijn.
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
QN Studios neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@qnstudios.com  of via +32 478 33 77 23.
Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@qnstudios.com.
HOE LANG BEWAART QN STUDIOS JE PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@qnstudios.com.
GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van QN Studios: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden!
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR QN STUDIOS MET DERDEN
We kunnen jouw persoonsgegevens delen met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Momenteel heeft QN Studios geen overeenkomst met dergelijke bedrijven.
LEVERANCIERS
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Momenteel heeft QN Studios geen overeenkomst met dergelijke bedrijven.
HOE QN STUDIOS PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@qnstudios.com.
We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Servers en apparaten van iedereen bij QN Studios werkt zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
LINKS
Op de website van QN Studios zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. QN Studios is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
Back to Top